จำหน่ายปั๊มจุ่มอาวานา ปั๊มหอยโข่งอาวานา ปั๊มน้ำฮิตาชิ ปั๊มลมซันว่า
Jnk Power Tools จำหน่ายและรับซ่อมปั๊มลมปั๊มนำ โทร.02-8767977 โทรสาร.02-8767978              APP อาวานา ปั๊มน้ำคุณภาพระดับมืออาชีพ


 
  หน้าแรก  
  สินค้า  
  - ปั้มลม  
  - อะไหล่  
  - ปั้มน้ำ  
  - ปั๊มหอยโข่ง
- ปั๊มจุ่ม
 
  - ถังฉีดโฟม  
  - ถังเติมลม  
  - ถังพักลม-น้ำ  
  แผนที่  
  รับซ่อม
 
  วิธีการชำระเงิน  
  ติดต่อเรา  
ปั๊มน้ำ
Sunwa Arwana Hitachi Puma Swan

อาวานา APP

ปั๊มน้ำอาวานา APP อาวานา ARWANA

ปั๊มน้ำ อาวานา คุณภาพระดับมืออาชีพ
ISO 9001

ผู้แทนจำหน่าย ปั๊มหอยโข่ง ปั๊มจุ่ม (ปั๊มแช่) ปั๊มสูบน้ำบาดาล
 ปั๊มบุ๊ซเตอร์ (ปั๊มอัตโนมัติ) ปั๊มสระว่ายน้ำ ปั๊มสปา ปั๊มมือหมุน
 ปั๊มมือโยก ถังแรงดันระบบไดอะแฟรม จากประเทศไต้หวัน
อิตาลี่ และสหรัฐอเมริกา ภายใต้ APP, ARWANA,
 MCKARLEN, OSIP, MYERS, FRANKLIN

ปั๊มจุ่มแบตเตอรี่ ซัลไวตัน รุ่นDC

ปั๊มจุ่มแบตเตอรี่ ซีลไวตัน
DC Bilge Pump (Viton Seal)

 ใช้กับน้ำทะเล หรือน้ำปน คราบน้ำมัน ได


DC-112                      ราคา   750    บาท
DC-612                      ราคา   1,300 บาท
DC-1812,1824            ราคา   1,700 บาท
DC-2312,2324            ราคา   2,100 บาท
DC-3012,3024            ราคา   2,900 บาท

ปั๊มจุ่มไฟฟ้าอัจฉริยะ
Intelligent Submersible Pump

INTEL-120                ราคา 3,000 บาท

ปั๊มจุ่มไฟฟ้าอเนกประสงค์ (สะดวกพกพา) BPS-80

ปั๊มจุ่มไฟฟ้าอเนกประสงค์ (สะดวกพกพา)
Utility Submersible Pump (Hand Carry)

BPS-80                      ราคา   1,600 บาท

ปั๊มจุ่มไฟฟ้าอเนกประสงค์ BPS

ปั๊มจุ่มไฟฟ้าอเนกประสงค์
Thermoplastic Utility Submersible Pump

BPS-120                    ราคา   2,000 บาท
BPS-120A                  ราคา   2,300 บาท

ปั๊มจุ่มเทอร์โมพลาสติกอเนกประสงค์ BPS


ปั๊มจุ่มเทอร์โมพลาสติกอเนกประสงค์
Thermoplastic Utility Submersible Pump


BPS-200D                   ราคา   2,300 บาท
BPS-200DA                 ราคา   2,600 บาท
BPS-200S                    ราคา   3,300 บาท
BPS-200SA                  ราคา   3,600 บาท
 

ปั๊มจุ่มเทอร์โมพลาสติกอเนกประสงค์ BPS

ปั๊มจุ่มเทอร์โมพลาสติกอเนกประสงค์
Thermoplastic Utility Submersible Pump

BPS-200                      ราคา  2,300 บาท
BPS-300                      ราคา  3,800 บาท
BPS-300A                    ราคา  4,200 บาท
BPS-400                      ราคา  4,200 บาท
BPS-400A                    ราคา  4,600 บาท

ปั๊มน้ำพุแบบมีทุ่นลอย
Submersible Pump

BPS-400FRS                      ราคา  9,500 บาท

 

ปั๊มจุ่มบ่อสระแบบตั้งและนอน
Vertical and Horizontal Submersible Pool Pump

XPOND-280                ราคา 6,200 บาท
XPOND-750                ราคา 8,200 บาท
 

ปั๊มจุ่มบ่อสระแมคเนติค
Magnetic Submersible Pool Pump

NINPHAEA-2500           ราคา 3,950 บาท
NINPHAEA-5000           ราคา 4,950 บาท

ปั๊มจุ่มขนาดกระทัดรัด
Mini Handy Submersible Pump

XTRA-80                      ราคา 3,300

ปั๊มจุ่มใช้งานต่อเนื่อง
Continuous Duty Submersible Pump

XTRA-120                     ราคา  4,300 บาท
XTRA-120A                   ราคา  4,600 บาท
 

ปั๊มจุ่มถ่ายเทเสื้อเหล็กหล่อ

ปั๊มจุ่มถ่ายเทเสื้อเหล็กหล่อ
Cast Iron Submersible Pump

RAS-250                      ราคา 3,900 บาท

ปั๊มดูดพ่นอากาศออกซิเจน
 Submersible Eject Pump (Aerator)

EFJ-20                     ราคา  19,000 บาท
 

ปั๊มจุ่มถ่ายเทเอนกประสงค์

ปั๊มจุ่มถ่ายเทเอนกประสงค์
Effluent Submersible Pump

BAV-251                   ราคา 4,800 บาท
BAV-251A                 ราคา 5,300 บาท
BAV-401                   ราคา 5,600 บาท
BAV-401A                 ราคา 6,100 บาท

ปั๊มจุ่มถ่ายเทลูกลอยแนวดิ่ง Mas400lv

ปั๊มจุ่มถ่ายเทลูกลอยแนวดิ่ง
Vertical Float Switch Submersible Pump


MAS-400LV                 ราคา 7,000 บาท

ปั๊มจุ่มดูดคราบบนผิวน้ำ
Floating Skimmer Pump

MH-400-FR                   ราคา 15,000 บาท
MH-750-FR                   ราคา 18,000 บาท

ปั๊มจุ่มถ่ายเทปริมาณน้ำมาก HD-204(T)

ปั๊มจุ่มถ่ายเทปริมาณน้ำมาก
High Flow Submersible Pump

HD-204                       ราคา 15,000 บาท
HD-204T                     ราคา 15,000 บาท
 

ปั๊มจุ่มถ่ายเท
Effluent Submersible Pump


KS-08                          ราคา 7,800 บาท
KS-08T                        ราคา 7,800 บาท
KS-20                          ราคา 13,000 บาท
KS-20T          
             ราคา 13,000 บาท
 

ปั๊มจุ่มส่งสูงหลายใบพัด BS-552(A) BS-753(A) APP ARWANA อาวานา

ปั๊มจุ่มส่งสูงหลายใบพัด
Multi-stage High Head Submersible Pump

BS-552                       ราคา 5,900 บาท
BS-552A                     ราคา 6,400 บาท
BS-753                       ราคา 7,300 บาท
BS-753A                     ราคา 7,800 บาท

ปั๊มจุ่มถ่ายเทแบบส่งสูง
High Head Effluent Submersible Pump

KHL-20                        ราคา 17,000 บาท
KHL-20T                      ราคา 17,000 บาท

ปั๊มจุ่มดูดโคลนระบบนันคล็อคจ์

ปั๊มจุ่มดูดโคลนระบบนันคล็อคจ์
Non-clog Sewage Submersible Pump
ราคานี้ยังไม่รวมไกด์เรล

DSP-30                      ราคา 25,500 บาท
DSP-30T                    ราคา 22,500 บาท
DSP-30TA                  ราคา 25,500 บาท
DSP-50T                    ราคา 34,000 บาท
DSP-50TA                  ราคา 37,500 บาท
DSP-75T                    ราคา 50,000 บาท
DSP-100T                  ราคา 62,000 บาท
DSP-150T                  ราคา 78,500 บาท

ปั๊มจุ่มถ่ายเท ระบบใบพัดผลักดัน

ปั๊มจุ่มถ่ายเท ระบบใบพัดผลักดัน
Submersible Axial & Mix Flow Pump

APL-622                    ราคา 36,500 บาท
APL-855                    ราคา 65,500 บาท
APL-1075                  ราคา 80,500 บาท
APL-1211                  ราคา 116,000 บาท

ปั๊มจุ่มถ่ายเท ระบบใบพัดผลักดัน
Submersible Axial & Mix Flow Pump

BH-422                       ราคา 24,700 บาท
BH-437S                     ราคา 33,800 บาท
BL-622                        ราคา 35,100 บาท
BH-637A                     ราคา 41,600 บาท
BL-855                        ราคา 58,500 บาท
BL-1075                      ราคา 71,500 บาท
BL-1212                      ราคา 114,400 บาท
BL-1215                      ราคา 156,000 บาท

ปั๊มจุ่มจานบด (ไกดเดอร์)
Sewage Grinder Submersible Pump

GD-02                        ราคา 26,650 บาท
GD-02T                      ราคา 26,650 บาท
 

ปั๊มจุ่มดูดโคลนแบบใบมีด

ปั๊มจุ่มดูดโคลนแบบใบมีด
Cutter Sewage Submersible Pump

DSK-05                       ราคา 8,500 บาท
DSK-05A                     ราคา 9,000 บาท
DSK-10        
              ราคา 13,000 บาท
DSK-10A                     ราคา 13,500 บาท
DSK-10T                     ราคา 13,000 บาท
DSK-20                       ราคา 17,400 บาท
DSK-20T                     ราคา 17,400 บาท

ปั๊มจุ่มดูดโคลนไฟฟ้าเสื้อเหล็กหล่อ
Sewage Submersible Pump
(Cast Iron Housing )

SH-48                          ราคา 4,300 บาท
 

ปั๊มจุ่มดูดโคลนไฟฟ้า

ปั๊มจุ่มดูดโคลนไฟฟ้า
Sewage Submersible Pump

KSV-151                      ราคา 4,500 บาท
KSV-151A                    ราคา 4,900 บาท
KSV-401     
                ราคา 5,800 บาท
KSV-401A                    ราคา 6,300 บาท
KSV-400T                    ราคา 6,000 บาท
KSV-750                      ราคา 7,500 บาท
KSV-750A                    ราคา 8,000 บาท
KSV-750T                    ราคา 7,500 บาท

ปั๊มจุ่มดูดโคลนระบบนันคล็อคจ์
Non-clog Sewage Submersible Pump
OEM Spainish Product

SV-750T                       ราคา 9,000 บาท
SV-1500                       ราคา 12,800 บาท
SV-1500A                     ราคา 13,800 บาท
SV-1500T                     ราคา 12,800 บาท
SV-1500TA                   ราคา 13,800 บาท

ปั๊มจุ่มระบบนันคล็อคจ์(แบบถอดง่าย)

ปั๊มจุ่มระบบนันคล็อคจ์(แบบถอดง่าย)
Non-clog Submersible Pump (Easy Removal)

SG-401                      ราคา 7,000 บาท
SG-401A                    ราคา 7,500 บาท
SG-750                      ราคา 9,000 บาท
SG-750A                    ราคา 9,500 บาท
 

ปั๊มจุ่มบ่อสระแบบแนวราบ

ปั๊มจุ่มบ่อสระแบบแนวราบ
Horizontal Submersible Pump

MH-150                     ราคา 5,800 บาท
MH-400                     ราคา 7,400 บาท
MH-750                     ราคา 10,200 บาท

 

ปั๊มจุ่มแสตนเลส SL

ปั๊มจุ่มสแตนเลสใช้กับน้ำทะเล 316
 SUS 316 Stainless Steel Submersible Pump(Sea Water)

SL-250S                 ราคา 4,800 บาท
SL-250SA               ราคา 5,300 บาท

 

ปั๊มจุ่มสแตนเลสใช้กับน้ำทะเล

ปั๊มจุ่มสแตนเลสใช้กับน้ำทะเล
Stainless Steel Submersible Pump(Sea Water)

SS-400P                ราคา 10,400 บาท
 

 

ปั๊มจุ่มดูดโคลน รอบต่ำ 1400 RPM
สำหรับงานหนัก

ราคานี้ยังไม่รวมไกด์เรล

80 ADL5 1.5              ราคา 23,000 บาท
80 ADL5 2.2              ราคา 29,000 บาท
80 ADL5 3.7              ราคา 35,000 บาท
100 ADL5 5.5            ราคา 61,000 บาท
100 ADL5 7.5            ราคา 69,000 บาท

 

ปั๊มสูบน้ำบาดาลแสตนเลสบ่อ 4นิ้ว

ปั๊มสูบน้ำบาดาลแสตนเลสบ่อ 4"
4" Bore Hole Deep Well Submersible Pump

ราคานี้ยังไม่รวมมอเตอร์ สายไฟลงบ่อ กล่องไฟเหล็กและฝาปิดบ่อ

SP-1806                     ราคา 5,200บาท
SP-1812                     ราคา 7,000บาท
SP-2508                     ราคา 6,000บาท
SP-2512                     ราคา 7,200บาท
SP-4007                     ราคา 9,300บาท
SP-2517                     ราคา 8,400บาท
SP-4010                     ราคา 11,800บาท
SP-7505                     ราคา 9,700บาท 
SP-4015                     ราคา 16,000บาท
SP-7507                     ราคา 12,400บาท
SP-4025                     ราคา 25,600บาท
SP-7510                     ราคา 16,000บาท

ปั๊มสูบน้ำบาดาลแสตนเลสบ่อ 4นิ้ว พร้อมมอเตอร์

ปั๊มสูบน้ำบาดาลแสตนเลสบ่อ 4" พร้อมมอเตอร์
4" Bore Hole Deep Well Submersible Pump

 รุ่น
M ราคานี้ยังไม่รวม สายไฟลงบ่อ
รุ่น
MT ราคานี้ยังไม่รวม สายไฟลงบ่อ กล่องไฟเหล็ก

SP-1806M                    ราคา 15,200บาท
SP-1812M                    ราคา 18,600บาท
SP-2508M                    ราคา 17,600บาท
SP-2512M                    ราคา 20,700บาท
SP-2512MT                  ราคา 18,800บาท
SP-4007M                    ราคา 22,800บาท
SP-4007MT                  ราคา 20,900บาท
SP-2517M                    ราคา 26,700บาท
SP-2517MT                  ราคา 21,700บาท
SP-4010M                    ราคา 30,200บาท
SP-4010MT                  ราคา 25,200บาท
SP-7505M                    ราคา 28,000บาท
SP-7505MT                  ราคา 23,000บาท 
SP-4015M                    ราคา 39,700บาท
SP-4015MT                  ราคา 33,700บาท
SP-7507M                    ราคา 36,400บาท
SP-7507MT                  ราคา 30,400บาท
SP-4025M                    ราคา 59,600บาท
SP-4025MT                  ราคา 50,600บาท
SP-7510M                    ราคา 49,900บาท
SP-7510MT                  ราคา 40,900บาท
 

ปั๊มสูบน้ำบาดาลบ่อ 4นิ้ว ใบพัดสลัดทราย

ปั๊มสูบน้ำบาดาลบ่อ 4" ใบพัดสลัดทราย
4" Bore Hole Deep Well Submersible Pump

ราคานี้ยังไม่รวมมอเตอร์ สายไฟลงบ่อ กล่องไฟเหล็กและฝาปิดบ่อ

ST-2506                     ราคา 4,200 บาท
ST-2509                     ราคา 4,700 บาท
ST-2512                     ราคา 5,500 บาท
ST-2515                     ราคา 6,200 บาท
HP-4006                     ราคา 5,500 บาท
HP-4008                     ราคา 6,400 บาท
HP-4013                     ราคา 8,600 บาท
HP-6010                     ราคา 10,000 บาท
HP-8013                     ราคา 11,800 บาท

ปั๊มสูบน้ำบาดาลบ่อ 4นิ้ว ใบพัดสลัดทรายพร้อมมอเตอร์

ปั๊มสูบน้ำบาดาลบ่อ 4" ใบพัดสลัดทรายพร้อมมอเตอร์
4" Bore Hole Deep Well Submersible Pump

 รุ่น M ราคานี้ยังไม่รวม สายไฟลงบ่อ
รุ่น
MT ราคานี้ยังไม่รวม สายไฟลงบ่อ กล่องไฟเหล็ก

ST-2506M                  ราคา 14,200 บาท
ST-2509M                  ราคา 16,700 บาท
ST-2512M                  ราคา 19,500 บาท
ST-2512MT                ราคา 17,500 บาท
ST-2515M                  ราคา 24,500 บาท
ST-2515MT                ราคา 20,500 บาท
HP-4006M                  ราคา 19,500 บาท
HP-4006MT                ราคา 17,500 บาท
HP-4008M                  ราคา 24,700 บาท
HP-4008MT                ราคา 19,700 บาท
HP-4013M                  ราคา 32,600 บาท
HP-4013MT                ราคา 27,600 บาท
HP-6010M                  ราคา 33,700 บาท
HP-6010MT                ราคา 27,700 บาท
HP-8013M                  ราคา 45,800 บาท
HP-8013MT                ราคา 36,800 บาท
 

ปั๊มสูบน้ำบาดาลบ่อ 6นิ้ว

ปั๊มสูบน้ำบาดาลบ่อ 6"
6" Bore Hole Deep Well Submersible Pump
ราคานี้ยังไม่รวมมอเตอร์ สายไฟลงบ่อ กล่องไฟเหล็กและฝาปิดบ่อ

SP-3002                    ราคา 12,800 บาท
SP-3003                    ราคา 15,500 บาท
SP-3004                    ราคา 19,000 บาท
SP-6002                    ราคา 17,000 บาท

ปั๊มสูบน้ำบาดาลบ่อ 6นิ้ว พร้อมมอเตอร์

ปั๊มสูบน้ำบาดาลบ่อ 6"พร้อมมอเตอร์
6" Bore Hole Deep Well Submersible Pump
 รุ่น
M ราคานี้ยังไม่รวม สายไฟลงบ่อ
รุ่น
MT ราคานี้ยังไม่รวม สายไฟลงบ่อ กล่องไฟเหล็ก

SP-3002M                  ราคา 36,900 บาท
SP-3002MT                ราคา 30,700 บาท
SP-3003M                  ราคา 49,500 บาท
SP-3003MT                ราคา 40,800 บาท
SP-3004M                  ราคา 53,500 บาท
SP-3004MT                ราคา 44,000 บาท
SP-3004MT (7.5HP)    ราคา 66,500 บาท
SP-6002M                  ราคา
SP-6002MT


รับรองมาตรฐานโดย

เกร็ดความรู้
ปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำเป็น อุปกรณ์สำหรับส่งน้ำหรือถ่ายเทของเหลวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่เพื่อเพิ่มแรงดันของน้ำ ซึ่งมีทั้งแบบที่ใช้
มอเตอร์(ไฟฟ้า) และ แบบที่ใช้ เครื่องยนต์(น้ำมัน) ทำหน้าที่หมุนส่งกำลังให้ปั๊มน้ำทำงาน เพื่อเพิ่มแรงดัน และส่งน้ำไปตามท่อปั๊มน้ำที่ใช้ในบ้านส่วนใหญ่ จะเป็นแบบไฟฟ้า ปั๊มน้ำแบ่งตามลักษณะการทำงานออกเป็น 2 แบบ คือ
1.แบบอาศัยแรงกลไกการเหวี่ยงหนีศูนย์ของๆเหลวในการพาของเหลว
2.แบบอาศัยการแทนที่ของๆเหลวในการพาของเหลว

ชนิดของปั๊ม
1 ปั๊มน้ำอัตโนมัติ เหมาะสำหรับอาคาร ตึกแถว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยวเป็นระบบสวิตซ์เปิด-ปิดอัตโนมัติ ประหยัดไฟ
กำลังส่งไปยังจุดต่างๆภายในบ้านได้ดี สามารถต่อกับเครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องซักผ้า หรือก๊อกน้ำได้
2 ปั๊มน้ำแรงดันคงที่ เหมาะสำหรับอพาร์ทเม้นท์ ,อาคารตึกแถว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว เป็นปั๊มอัตโนมัติควบคุมแรง
อุปกรณ์เกี่ยวกับน้ำให้มีแรงดันคงที่ ให้น้ำสม่ำเสมอ เหมาะกับการติดตั้งใช้กับเครื่องทำน้ำอุ่น
3 ปั๊มน้ำหอยโข่ง เหมาะกับงานเกษตร งานสูบน้ำขึ้นตึกสูง งานสูบจากแท็งค์หรือบ่อ งานหัวจ่ายน้ำ sprinkle
สามารถสูบน้ำได้ในปริมาณที่มากหรือแรงส่งสูงๆ
4 ปั๊มน้ำจุ่ม ใช้กับงานสูบน้ำออก เช่น งานน้ำท่วม บ่อน้ำพุ มีกำลังส่งต่ำ แต่สูบน้ำได้ปริมาณมากๆ

สิ่งที่ควรรู้ในการซื้อปั๊มน้ำ

1. รู้ปริมาณน้ำ
2. รู้จำนวนแรงม้า
3. รู้ขนาดท่อดูดท่อส่งของปั๊มว่ากี่นิ้ว
4. ไฟที่ใช้ว่ากี่เฟส
5. รู้ระยะทางการส่งน้ำ

การเลือกซื้อปั๊ม
1.รู้รายละเอียดการใช้น้ำ เช่น ถ้าจะติดตั้งสปริงเกลอร์ต้องรู้ปริมาณน้ำและแรงดันของสปริงเกลอร์
2.เลือกปั๊มน้ำ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ปั๊มทะเล/เคมีสำหรับสูบน้ำทะเลหรือเคมี, ปั๊มหอยโข่งสำหรับงานเกษตร,
งานสปริงเกลอร์,งานประปาหมู่บ้านหรืองานดับเพลิง , ปั๊มแช่สำหรับงานดูดน้ำบาดาล,น้ำดีหรือน้ำเสีย
3.เลือกขนาดของปั๊ม ในการเลือกปั๊มต้องดูว่าปั๊มสามารถจ่ายปริมาณน้ำได้มากแค่ไหนเพียงพอกับการใช้งานหรือไม่
และที่แรงดันน้ำที่ต้องการ เช่น
- ปริมาณน้ำ 280 ลิตร/นาที หรือ 30 m3 / h (ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง)
-แรงดัน5บาร์(10 m=1bar ) ระยะทางส่ง50เมตรเท่ากับ 5บาร์
- ขนาดมอเตอร์ 220 V.หรือ380 V (Volt แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเข้ามอเตอร์)
-50 Hz. (Hertz ความถี่ไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้)
- 400 W. (Wat กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้)
- 1.6 A. ( Amp กระแสไฟฟ้า ที่มอเตอร์ใช้)

 
APP JNK MCKARLEN BANNER


บริการซ่อมปั๊มลมทุกยี่ห้อ มีอะไหล่แท้ ให้บริการ

ปั๊มลมซันว่า Sunwa Aircompressors

 
Sunwa Aircompressors
รับซ่อมปั๊มลม
 
 
 
  ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการปั๊มลมซันว่า Sunwa AirCompressors