ปั๊มสูบน้ำบาดาลบ่อ 4 " ใบพัดสลัดทราย

ปั๊มสูบน้ำบาดาลบ่อ 4 " ใบพัดสลัดทราย
4" Bore Hole Deep Well Submersible Pump

     อาวานา APP ARWANA          มอเตอร์ Franklin Electric
     อาวานา

    คุณภาพระดับมืออาชีพ

 

ปั๊มสูบน้ำบาดาลบ่อ 4 " ใบพัดสลัดทราย Arwana APP อาวานาสเปคปั๊มสูบน้ำบาดาลบ่อ 4 " ใบพัดสลัดทรายสเปคปั๊มสูบน้ำบาดาลบ่อ 4 " ใบพัดสลัดทราย

 

* มอเตอร์แฟรงกลิ้นผลิตในอเมริกา พร้อมระบบ
กันฟ้าผ่าในตัว (เฉพาะรุ่นไฟเฟสเดี่ยว)
* ใบพัดน้ำระบบลอยตัวและให้ตัวได้ สลัดทราย
* ท่อส่งและตะแกรงดูดทำจากแสตนเลส
* มีเช็ควาล์วในตัว (Built-in Check Valve)

 

วัสดุอุปกรณ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพของปั๊มสูบน้ำบาดาลบ่อ 4 " ใบพัดสลัดทราย

ฝาของปั๊มสูบน้ำบาดาลบ่อ 4 " ใบพัดสลัดทรายวัสดุของปั๊มสูบน้ำบาดาลบ่อ 4 " ใบพัดสลัดทรายใบพัดของปั๊มสูบน้ำบาดาลบ่อ 4 " ใบพัดสลัดทราย

 

                                ปั๊มสูบน้ำบาดาลบ่อ 4 " ใบพัดสลัดทราย
                                                    SPECIFICATIONS

 
Model Stage Discharge Power Required Revolution Max. Head Max. Capacity Rated Length Weight
รุ่น ชั้นใบพัด ขนาดท่อส่ง กำลังที่ต้องการ ความเร็วรอบ ส่งสูงสูงสุด ปริมาณน้ำสูงสุด ส่งสูง ปริมาณน้ำ ความยาว น้ำหนัก
  (ชั้น) (Inch) (HP) (W) (RPM) (เมตร) (ลิตร/นาที) (เมตร) (ลิตร/นาที) (มม) (ก.ก.)
ST-2506 6 1-1/2" 0.5 375 2850 44 100 23 70 325 2.6
ST-2509 9 1-1/2" 1 750 66 110 24 80 405 3.6
ST-2512 12 1-1/2" 1 750 88 120 33 80 490 4.3
ST-2515 15 1-1/2" 2 1500 112 125 60 70 573 4.9
HP-4006 6 2" 1.5 1100 39 210 22 180 356 3.4
HP-4008 8 2" 2 1500 52 220 24 200 418 4.0
HP-4013 13 2" 3 2200 82 230 30 200 573 5.5
HP-6010 10 2" 3 2200 64 300 20 260 690 6.7
HP-8013 13 2" 5 3700 81 430 30 360 1013 9.3