ปั๊มจุ่มดูดโคลนไฟฟ้าเสื้อเหล็กหล่อ

        ใบพัดน้ำ Vertex Non-clog Impeller                                    สภาพนำที่ใช้

Explosion 1: ระบบ
นันคล็อคจ์

                    ใบพัดน้ำของปั๊มจุ่มดูดโคลนไฟฟ้าเสื้อเหล็กหล่อSH-48                                                       สภาพน้ำของปั๊มจุ่มดูดโคลนไฟฟ้าเสื้อเหล็กหล่อSH-48

                      ปั๊มจุ่มดูดโคลนไฟฟ้าเสื้อเหล็กหล่อSH-48

ปั๊มจุ่มดูดโคลนไฟฟ้าเสื้อเหล็กหล่อSH-48
OEM American Product

 

คุณสมบัติพิเศษของปั๊มจุ่มดูดโคลนไฟฟ้าเสื้อเหล็กหล่อSH-48
**SH เป็นการออกแบบระบบนันคล็อคจ์ สามารถดูดผ่านสิ่งเจือปนขนาด 10 มม. ใบพัดน้ำที่ยกลอยจากก้นฝาหอย ทำให้ปั๊ม ไม่ติดขัดในการใช้งานครั้งต่อไป แม้จะปราศจากการชะล้างหลังใช้งานก็ตาม ในขณะที่แรงส่งสูงไม่ได้ด้อยลงแต่อย่างใด
- มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว ใช้ตลับลูกปืน NTN และสายไฟรับเบอร์ไต้น้ำของสเปน(Spainish Underwater Rubber Cable)
- ระบบโรตารีซีล(Rotary Seal)ของ John Crane ผู้ผลิตในอเมริกา ซึ่งออกแบบให้เพลาปั๊มไม่สัมผัสกับน้ำ
- ตามมาตรฐานอเมริกาด้วยระดับของระบบกันน้ำ IP 68 และเกรดฉนวน F class

ประโยชน์การใช้งานของปั๊มจุ่มดูดโคลนไฟฟ้าเสื้อเหล็กหล่อSH-48
ให้ปริมาณน้ำที่มากกว่าปั๊มจุ่มรุ่นอื่นที่มีขนาดกำลังเท่าเทียมกัน จึงเหมาะที่จะใช้ในงานถ่ายเท เช่นในบ่อบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารขนาดเล็กถึงกลาง ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(น้ำจืด) และพื้นที่สวนฟาร์มหรือไร่นาในงานเกษตร

 
Model Mode Discharge Output Voltage Revolution Max. Head Max. Capacity Rated Cable  Weight
รุ่น ระบบ ท่อส่ง กำลัง ไฟ ความเร็วรอบ ส่งสูงสูงสุด ปริมาณน้ำสูงสุด ส่งสูง ปริมาณน้ำ สายไฟ น้ำหนัก
    (Inch) (HP) (W) (Volt) (RPM) (เมตร) (ลิตร/นาที) (เมตร) (ลิตร/นาที) (เมตร) (ก.ก.)
SH-48 Manual 1-1/2" 1/3 250 200-240V 2850 7 170 4 70 5 7.5