ปั๊มหอยโข่งแบบหน้าแปลน OSIP Made In Italy

ปั๊มหอยโข่งแบบหน้าแปลน

 

 

ปั๊มน้ำOSIP PUMP โอซิปปั๊ม                    ปั๊มหอยโข่งแบบหน้าแปลน                                      
                                                                                                                                                                               Made in Italy

OSIP PUMP ปั๊มน้ำ ปั๊มหอยโข่ง ปั๊มจุ่มOSIP PUMP ปั๊มน้ำ ปั๊มหอยโข่ง ปั๊มจุ่ม อิตาลี่

          Specification Table
Pump Case   เสื้อปั๊ม เหล็กหล่อ  Cast Iron
Pump Shaft   เพลาปั๊ม AISI 304
Impeller ใบพัดน้ำ เหล็กหล่อ  Cast Iron
Motor Case เสื้อมอเตอร์ อลูมิเนียม  Aluminum
Operating Pressure ทนแรงดันทำงาน Max. 10 Bar
Water Temperature อุณหภูมิของน้ำ 0-90oC
Insulation Class เกรดของฉนวน F
Index of Protection ระดับการป้องกัน   IP 55
Standards แบบมาตรฐาน   EN 733(DIN 24255)

ประโยชน์การใช้งาน
ประปาหมู่บ้าน ระบบบุ๊ซเตอร์ ยิงสปริงเกอร์ อุตสาหกรรม ระบบดับเพลิง ส่งน้ำงานเกษตร

OSIP PUMP ปั๊มน้ำ ปั๊มหอยโข่ง ปั๊มจุ่ม

 

 
Model HP Voltage DNm Dna a h1 h2 m1 m2 n1 n2 b x s C B H กว้าง ยาว สูง KG
NC32-160BM   3 220V 32 50 80 132 160 100 70 240 190 50 12 14 490 240 292 520 260 355 41
NC32-160B   3 380V 32 50 80 132 160 100 70 240 190 50 12 14 490 240 292 520 260 355 39
NC32-200CM   5.5 220V 32 50 80 132 160 100 70 240 190 50 12 14 505 268 340 530 305 400 54
NC32-200C   5.5 380V 32 50 80 132 160 100 70 240 190 50 12 14 505 268 340 530 305 400 51.5
NC40-160AM   5.5 220V 40 65 80 132 160 100 70 240 190 50 15 14 500 245 292 520 260 355 53
NC40-160A   5.5 380V 40 65 80 132 160 100 70 240 190 50 15 14 500 245 292 520 260 355 50
NC50-160B   7.5 380V 50 65 100 150 180 100 70 265 212 50 12 14 590 270 340 615 310 460 65
NC50-160A   10 380V 50 65 100 150 180 100 70 265 212 50 12 14 590 270 340 615 310 460 71