จำหน่ายปั๊มหอยโข่ง 2 ใบพัด

ปั๊มหอยโข่ง 2 ใบพัด


Made in Italy

OSIP PUMP

 

        ปั๊มหอยโข่ง 2 ใบพัด

                      ปั๊มหอยโข่ง 2 ใบพัดZH-150,ZH-200(T)

ใช้สูบจ่ายน้ำในระบบบุ๊ซเตอร์ยิงสปริงเกอร์อุตสาหกรรมสูบน้ำเอนกประสงค์ ส่งน้ำขึ้นที่สูง ตัวปั๊มรุ่นนี้เน้นการส่งไกล ในระยะ40-50 เมตร เหมาะมากกับงานเกษตรที่ใช้การส่งท่อไกลและงานยิงอัดสปริงเกอร์ หรืองานเก็บน้ำขึ้นที่สูง สูบน้ำขึ้นตึก ถ่ายเทน้ำ เน้นแรงอัด ตัวปั๊มหอยโข่งมี 2 ใบพัด จึงทำให้ส่งได้ไกลและแรงอัดดีเยี่ยม

Specification Table

ZH-150 ZH-200 ZH-200T
Current (amp.) กระแสไฟ(แอมป์) 9.9 A 11 A 4.3 A
Pump Case   เสื้อปั๊ม เหล็กหล่อ  Cast Iron
Impeller ใบพัดน้ำ ทองเหลือง  Brass
Motor Case เสื้อมอเตอร์ อลูมิเนียม  Aluminum
Mechanical Seal แมคนิคัลซีล Ceramic Steatite/Carbon Graphite
Water Temperature อุณหภูมิของน้ำ Maximum 35oC
Environment Temperature อุณหภูมิแวดล้อม Maximum 40oC
Insulation Class เกรดของฉนวน F
Index of Protection ระดับการป้องกัน   IP 44

 
Model Connection Output Voltage Revolution Suction Max. Head Max. Capacity Rated Weight
รุ่น ขนาดท่อ กำลัง ไฟ ความเร็วรอบ ระยะดูด ส่งสูงสูงสุด ปริมาณน้ำสูงสุด ส่งสูง ปริมาณน้ำ น้ำหนัก
  (Inch) (HP) (W) (Volt) (RPM) (M) (เมตร) (L/Min.) (M) (L/Min.) (kg)
ZH-100 1"x1" 1 750 200-240V 2850 8 42 120 22 80 19
ZH-150 1-1/4"x1" 1.5 1100 200-240V 49.5 156 28 100 25
ZH-200 2 1500 200-240V 53 165 28 120 27
ZH-200T 2 1500 380V 53 165 28 120 27