ถังกรองทรายไฟเบอร์กลาส (แบบท่อบน) MCKARLEN รุ่น TSV

ถังกรองทรายไฟเบอร์กลาส (แบบท่อบน)

 

MCKARLEN

Down Arrow: Back wash
Outlet

กระเดื่องวาล์วฯ

        ใช้กรองน้ำใน
    สระว่ายน้ำ สปา น้ำพุ

 

 

            

Left Arrow: ขาถัง PP

 

* วิธีการประกอบติดตั้ง *
1) พับขากรอง(no.6 ตามภาพ) เข้าหาท่อกลาง(no.5 ตามภาพ) เพื่อสอดเข้าไปในถัง
2) กางขากรองออกทุกตัว และวางไว้จุดศูนย์กลางก้นถัง โดยใช้ฝาครอบบังทราย(ดังในภาพ B)เป็นตัวบังคับให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้อง อย่าบรรจุทรายก่อนใส่ท่อกรอง มิฉะนั้น ท่อกรองอาจสวมเข้ากับมัลติพอร์ตวาล์วไม่ได้
3) บรรจุทรายเข้าในถังโดยไม่เกิน 75% ของความจุภายในทั้งหมด การบรรจุทรายในปริมาณที่มากเกินไป จะมีผลทำให้ผลของขั้นตอนล้างย้อนกลับ(Back Wash)ด้อยลง ตะกอนไม่อาจถูกขับออกมาได้โดยง่าย
4) หลังบรรจุทรายเสร็จ นำฝาครอบบังทรายออก นำมัลติพอร์ตวาล์วสวมเข้ากับท่อกรองและยึดน๊อตให้แน่น ต่อท่อน้ำเข้าออกตามที่ระบบ

หมายเหตุ
1) หยุดการทำงานของปั๊มก่อนทุกครั้ง ก่อนปรับมัลติพอร์ตวาล์ว
2) ปล่อยแรงดันในถังออกก่อนทุกครั้ง ก่อนถอดมัลติพอร์ตวาล์ว

 

** การใช้งานของมัลติพอร์ตวาล์วทั้ง 6 ระบบ (6 Functions of Multi-port Valve) **

1 Filter(Pool-Pump-Valve-Pass Filter-Valve-Pool)ระบบกรองปกติ (สระ~ปั๊ม~วาล์ว~ผ่านกรอง~วาล์ว~สระ)
2 Back wash(ล้างกรอง) (Pool-Pump-Valve-Wash Filter-Valve-Waste)ระบบล้างกลับ (สระ~ปั๊ม~วาล์ว~ย้อนกรอง~วาล์ว~ปล่อยทิ้ง) ทำการล้างกลับ (Back wash) เมื่อแรงดันในถังขณะใช้งานเกินกว่า 15 PSI ใช้เวลาล้างกลับขั้นต่ำ 3 นาที
3 Rinse(After back wash)(Pool-Pump-Valve-Pass Filter-Valve-Waste)ทำความสะอาดวาล์วหลัง Back wash (สระ~ปั๊ม~วาล์ว~ผ่านกรอง~วาล์ว~ปล่อยทิ้ง)
4 Recirculate(Pool-Pump-Valve-Pool)(สระ~ปั๊ม~วาล์ว~สระ) ระบบหมุนเวียนที่ไม่ผ่านกรอง ใช้ในกรณีหมุนเวียนสารเคมีที่เติมใหม่ในการปรับสภาพน้ำ ให้ละลายและกระจายทั่วถึงในสระ
5 Waste(Pool-Pump-Valve-Waste)(สระ~ปั๊ม~วาล์ว~ปล่อยทิ้ง)ระบบไม่ผ่านกรอง ใช้ในกรณีต้องการดูดน้ำทิ้งโดยไม่เก็บน้ำกลับ เช่นกรณีที่ลดระดับน้ำในสระ หรือดูดตะกอนที่สกปรกมาก
6 Closed (Don't Operate Pump) ปิดทุกทางที่จะเข้ากรอง (ห้ามเปิดให้ปั๊มทำงาน)

** ขั้นตอนการล้างกรอง(Back Wash) **
กรองแบบถังทรายเป็นระบบที่ใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากใช้งานง่ายและมีค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาที่ต่ำ โดยฝุ่นละออง สิ่งสกปรก แม้จะเป็นโมเลกุลเล็กๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ จะถูกดักจับไว้กับชั้นทราย การสะสมจากการดักกรองนี้ยังผลให้เกิดการอุดตันในถังกรอง ซึ่งสังเกตได้จากแรงดันภายในถังที่เพิ่มขึ้น โดยขณะที่แรงดันเกินกว่า 15 PSI (หรือ 1 bar)จำเป็นต้องทำการล้างย้อน (Back Wash) ซึ่งมี 8 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

1 ปิดการทำงานของปั๊ม
2 ปรับมัลติพอร์ตวาล์วไปที่ตำแหน่ง Back Wash
3 สตาร์ทปั๊มประมาณ 3 นาทีเป็นการย้อนล้างจนสะอาด
4 ปิดการทำงานของปั๊ม
5 ปรับมัลติพอร์ตวาล์วไปที่ตำแหน่ง Rinse
6 สตาร์ทปั๊มประมาณ 1 นาที เพื่อชะล้างวาล์วฯ ด้วยน้ำสะอาด
7 ปิดการทำงานของปั๊ม
8 ปรับมัลติพอร์ตวาล์วไปที่ตำแหน่ง Filter กลับสู่การกรองปกติ

ถังกรองทรายไฟเบอร์กลาส (แบบท่อบน)ถังกรองทรายไฟเบอร์กลาส (แบบท่อบน)ถังกรองทรายไฟเบอร์กลาส (แบบท่อบน)

MCKARLEN ถังกรองทรายไฟเบอร์กลาส (แบบท่อบน) TSV

ใช้กรองน้ำในสระว่ายน้ำ สปา น้ำพุ
วิธีประกอบติดตั้ง
1. พับขอกรอง (ตามภาพหมายเลข 6) เข้าหาท่อกลาง (ตามภาพหมายเลข 5) เพื่อสอดเข้าไปยังถัง
2. กางขากรองออกทุกตัว และวางไว้จุดศูนย์กลางก้นถัง โดยใช้ฝาครอบบังทราย(ดังในภาพ B) เป็นตัวบังคับให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้อง และวางไว้จุดศูนย์กลางก้นถัง มิฉะนั้น ท่อกรองอาจสวมเข้ากับมัลติพอร์ตวาล์วไม่ได้
3. บรรจุทรายเข้าถังไม่เกิน 75% ของความจุภายใน การบรรจุทรายมากเกินไป จะมีผลทำให้ขั้นตอนล้างย้อนกลับด้อยลง ตะกอนไม่อาจถูกขับออกมาได้ง่าย
4. หลังบรรจุทรายเสร็จ นำฝาครอบบังทรายออก นำมัลติพอร์ตวาล์วสวมเข้ากับท่อกรองยึดน๊อตให้แน่น ต่อท่อน้ำเข้าออกตามที่ระบบ (ภาพ A)

หมายเหตุ
1. หยุดการทำงานของปั๊มก่อนทุกครั้ง ก่อนปรับมัลติพอร์ตวาล์ว
2. ปล่อยแรงดันในถังออกก่อนทุกครั้ง ห่อนถอดมัลติพอร์ตวาล์ว

การใช้งานของมัลติพอร์ตวาล์วทั้ง 6 ระบบ
1. Fillter (Pool > Pump > Valve > Pass FIlter > Valve > Pool)
(สระ > ปั๊ม > วาล์ว > ผ่านกรอง > วาล์ว > สระ)
2. Back Wash (Pool > Pump > Valve > Wash Filter > Valve > Waste)
(สระ > ปั๊ม > วาล์ว > ย้อนกรอง > วาล์ว > ปล่อยทิ้ง)
ทำการล้างกลับ (Back Wash) เมื่อแรงดันในถังขณะใช้งานเกินกว่า 15 PSI ใช้เวลาล้างกลับขั้นต่ำ 3 นาที
3. Rinse (After back was) (Pool > Pump > Valve > Pass FIlter > Valve > Waste)
ทำความสะอาดวาล์วหลัง Back Wash (สระ > ปั๊ม > วาล์ว > ผ่านกรอง > วาล์ว > ปล่อยทิ้ง)
4. Recirculate (Pool-Pump-Valve-Pool)
(สระ > ปั๊ม > วาล์ว > สระ)
ระบบหมุนเวียนที่ไม่ผ่านกรอง ใช้ในกรณีหมุนเวียนสารเคมีที่เติมในการปรับสะภาพน้ำ ให้ละลายและกระจายทั่วถึงในสระ
5. Waste (Pool-Pump-Valve-Waste)
(สระ > ปั๊ม > วาล์ว > ทิ้ง)
ระบบไม่ผ่านกรอง กรณีที่ต้องการดูดน้ำทิ้งโดยไม่เก็บน้ำกลับ เช่นกรณีลดระดับน้ำในสระ หรือดูดตะกอนที่สกปรกมาก
6. Closed (Don''t Operate Pump)
ปิดทุกทางที่จะเข้ากรอง (ห้ามเปิดให้ปั๊มทำงาน)

 

ท่อเข้า (from pump)
ท่อออก (to pool)
Model Connection Filtration Area Flow Rate Max. Pressure Durable Temp. Silica Sand Cap. Size of  Sand Dimension (mm) 
รุ่น ขนาดท่อ เนื้อที่กรอง อัตราการกรอง แรงดันสูงสุด การทนอุณหภูมิ ปริมาณทราย ขนาดของทราย Tank Height
  (Inch) (เมตร2) (ลิตร/นาที) kg/cm2(PSI)   (kg) (mm) ถัง สูง
TSV-650E 1-1/2" 0.28 180-220 2.5 (35.5) 0 - 40 oC 140 - 170 0.6 - 1.2 Ø 625  860
TSV-650 1-1/2" 0.3 250-300 2.5 (35.5) 200 - 230 0.6 - 1.2 Ø 625  960
TSV-750 2" 0.44 320-400 2.5 (35.5) 240 - 270 0.6 - 1.2 Ø 750  1000
TSV-1000 2" 0.79 400-650 2.5 (35.5) 480 - 550 0.6 - 1.2 Ø 1000  1400