ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี ระบบแมคเนติก

                                         
                                                        

 

                             TMD-25 P TRUNDEAN Magnet Pump

                                        ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี ระบบแมคเนติก TMD-25P TMD-25F

ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี ระบบแมคเนติก TMD-25P TMD-25F

MODEL TMD-25P TMD-25F
CHEMICAL  AC AL AC AL
กรด ด่าง กรด ด่าง
PART MATERIAL MATERIAL
1) Front Casing GFR-PP PVDF
2) Spindle(Shaft) Ceramic Ceramic
3) Bearing Teflon Teflon
4) Impeller GFR-PP PVDF
5) Magnet Capsule Ferric Ferric
6) Rear Casing GFR-PP PVDF
7) Drive Magnet Ferric Ferric
8) O-Ring Viton EPDM Viton EPDM

dimensions ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี ระบบแมคเนติก TMD-25P TMD-25F

ชิ้นส่วนวัสดุ PARTS & MATERIALS

Model A B C D E F G H L W
TMD-25 80 105 230 100 77 55 43 157 345 135

 

การใช้งาน Application
-การผลิต PCB / PCB manufacturing
-โรงงานเคมี / Chemical plants
-ระบบการกรอง / Filtration
-งานสลักด้วยเคมี / Etching
-ระบบเคลือบผิวโลหะ / Metal surface treatment
-ระบบถ่ายเทความร้อน / Heat exchanger
-ระบบน้ำเค็ม / Seawater aqua-culture

 
 TMD-25P TRUNDEAN Magnet Pump TRUNDEAN Magnet Pump TMD-25P

 TRUNDEAN Magnet Pump TRUNDEAN Magnet Pump 1

                       TRUNDEAN Magnet Pump TMD-25P TRUNDEAN Magnet Pump TMD-25P

                      

คุณสมบัติพิเศษ Particulary
*เลือกใช้ Viton/O-ring สีน้ำตาลกับกรด(Acid)
*เลือกใช้ EPDM/O-ring สีดำกับด่าง(Alkaline)
*ทนความร้อนสูงถึง 80oC(Durable temparature 80oC)

 

 
Model Application Connection Output Voltage Revolution Suction Max. Head Max. Capacity Rated Weight
รุ่น การใช้งาน ขนาดท่อ กำลัง ไฟ ความเร็วรอบ แรงดูด ส่งสูงสูงสุด ปริมาณน้ำสูงสุด ส่งสูง ปริมาณน้ำ น้ำหนัก
    (Inch) (HP) (W) (Volt) (RPM) (เมตร) (เมตร) (ลิตร/นาที) (เมตร) (ลิตร/นาที) (ก.ก.)
TMD-25P กรดด่าง ธรรมดา 1"x1" 1/3 250 200-240V 2850 7 8.6 91 4 68 8
TMD-25F กรดด่าง เข้มข้น