จำหน่ายปัมลมซันว่า 1/2 HP 64L

ปั๊มลมซันว่า 1/2 HP มอเตอร์มีคอนเดนเซอร์

ปั๊มลมลูกสูบแบบสายพาน Sunwa 1/2 HP 64L
ปั๊มลม 1/2
HP 64L เป็นปั๊มลมขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ไม่เน้นใช้งานต่อเนื่อง เหมาะกับงานเบา  เช่น เป่าฝุ่น เติมลมลูกบอล
เติมลมรถทั่วไป
(ไม่สามารถเติมรถบรรทุกได้) ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ เครื่องมือลมต่างๆ(เครื่องมือลมขนาดเล็ก) ฯลฯ

 

**หมายเหตุ การเลือกซื้อปั๊มลมต้องเลือกเผื่อโหลดเท่านึง**

 ชื่อสินค้า:  ปั๊มลม Sunwa 1/2 HP 64L
 รุ่นสินค้า:  SA1/2 S
 จำนวนลูกสูบ:  2 ลูกสูบ
 ขนาด/ช่วงชัก: 51/45 มม.
 ความเร็วรอบ: 1450 RPM (4 Pole)
 ปริมาณลม: 120 l/min
 ขนาดความจุถังลม: 64L
 แรงดันขณะทำงาน: 5 kg/cm2  75psi
 แรงดันสูงสุด: 7 kg/cm2  105psi
 ขนาดถังลม กว้างXยาว: 300X810 มม.
 ขนาดมอเตอร์ที่ใช้: 1/2 HP / 375W  220V  มีคอนเดนเซอร์