ชุดกรองทำความสะอาดสระน้ำ SM-CLNER

ชุดกรองและทำความสะอาดสระน้ำ

 

mckarlen                                                                                app

                        กระทัดรัดใช้งานง่าย

                    ชุดกรองทำความสะอาดสระน้ำ SM-CLNER                                               

                       SM-CLNERชุดกรองและทำความสะอาดสระน้ำ

                                 สายไฟปั๊ม 10 M พร้อมสวิตช์นิรภัยของชุดกรองทำความสะอาดสระน้ำ SM-CLNER          
  
 สายไฟปั๊ม 10 M พร้อมสวิตช์นิรภัย

 พร้อมชุดอุปกรณ์มาตรฐาน
 

          สายดูดใต้น้ำ 35 Ft ของชุดกรองทำความสะอาดสระน้ำ SM-CLNER       หัวดูดตะกอนแบบล้อ ของชุดกรองทำความสะอาดสระน้ำ SM-CLNER       แปรงขัดสระของชุดกรองทำความสะอาดสระน้ำ SM-CLNER    สวิงช้อนใบไม้ชุดกรองทำความสะอาดสระน้ำ SM-CLNER

         สายดูดใต้น้ำ 35 Ft        หัวดูดตะกอนแบบล้อ          แปรงขัดสระ               สวิงช้อนใบไม้
          Suction Hose 35 Ft       (Roller Vacuum Head)          (Wall Brush)                   (Skimmer)

 

    รถเข็นสี่ล้อ 150 KGชุดกรองทำความสะอาดสระน้ำ SM-CLNER         ด้ามยืด 2.4-4.7 เมตร ชุดกรองทำความสะอาดสระน้ำ SM-CLNER
    รถเข็นสี่ล้อ 150 KG                                            
ด้ามยืด 2.4-4.7 เมตร
         Trolley 150 KG                                             
(Telescopic 2.4-4.7M)

 

 

กรองสระว่ายน้ำ กรองสระน้ำพุ ดูดตะกอนทำความสะอาด หมุนเวียนน้ำมาใช้ใหม่ได้

สามารถ Back Wash ได้ ประหยัดค่าดูแลรักษา

24-Point Star: Service Mobile

กระทัดรัด ช้งานง่าย สะดวก

* สายไฟปั๊มยาว 10 เมตร

 พร้อมสวิตช์ป้องกันไฟรั่ว

 

ประโยชน์การใช้งาน

(1) ใช้ในงานกรองและหมุนเวียน สระว่ายน้ำ หรือสระน้ำพุ ที่มีขนาดปริมาณน้ำไม่เกิน 20 เมตร3 (20 ตัน)

(2) ใช้งานทำความสะอาดสระน้ำ โดยน้ำสามารถหมุนเวียน กลับมาใช้ใหม่ได้

(3) ขนาดไม่ใหญ่มากสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ทำให้การทำความสะอาดง่ายมากยิ่งขึ้น เปรียบเสมือน

เครื่องดูดฝุ่นที่เคลื่อนที่ไปดูดที่ไหนก็ได้

(4) ถังกรองทรายสามารถล้างทำความสะอาดถังและทรายได้โดยการ Back Wash เพื่อการกรองที่มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(5) มีมาพร้อมชุดอุปกรณ์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้

         
                                   ชุดกรองทำความสะอาดสระน้ำ SM-CLNER
                                                    SPECIFICATIONS


 
Pump's Output Connection Filtration Area Flow Rate Max. Pressure Durable Temp. Silica Sand Cap. Dimension (cm) 
กำลังของปั๊ม ขนาดท่อ เนื้อที่กรอง อัตราการกรอง แรงดันสูงสุด การทนอุณหภูมิ ปริมาณทราย Tank Width Length Height
(HP) (Inch) (เมตร2) (ลิตร/นาที) kg/cm2(PSI)   (kg) ถัง กว้าง ยาว สูง
1 1-1/2" 0.1 75 - 130  2.5 (35.5) 0 - 40 oC 36 - 45 35  68 52 77
 

ชุดกรองทำความสะอาดสระน้ำ SM-CLNER ARWANA