ปั๊มน้ำบุชเตอร์อัตโนมัติ ปั๊มชุดบุชเตอร์อัตโนมัติ

 ชุดปั๊มแสตนเลสอัตโนมัติ

 

    ชุดปั๊มบุชเตอร์อัตโนมัติLSJ-10-100,SW-120(T)-100          ชุดปั๊มบุชเตอร์อัตโนมัติSW-120(T)-200,250(T)-200

                                                                ติดตั้งง่าย ประหยัดไฟ

                                               

 

อุปกรณ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพของชุดปั๊มบุ๊ชเตอร์อัตโนมัติ
* สวิตช์แรงดัน เช็ควาล์ว และสายอ่อนสแตนเลส อิตาลีแท้
* ถังสำรองน้ำแบบไดอะแฟรมของอเมริกา
* ทุกชิ้นส่วนที่สัมผัสกับน้ำไม่เป็นสนิม
* มีเกจ์วัดแรงดัน

ชุดปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท

1) Transfer Pump Set ทรานเฟอร์ปั๊ม คือระบบการสูบน้ำจากถังด้านล่าง ไปเก็บไว้บนถังสูง เป็นลักษณะท่อปลายเปิด ควบคุมการทำงานโดยลูกลอย, ก้านอิเล็กโทรด หรือ Level control ซึ่งระบบนี้อาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก โดยการปล่อยน้ำจากถังสูงลงมายังจุดใช้งาน ที่มีระดับต่ำกว่า

2) Booster Pump Set บูสเตอร์ปั๊ม คือระบบการสูบน้ำที่ส่งตรงไปยังอุปกรณ์ใช้งานตามอาคาร โดยอาศัยแรงดันที่ปั๊มน้ำสร้างขึ้นในเส้นท่อ เป็นตัวกำหนดการ start / stop โดย Pressure Switch เมื่อแรงดันในเส้นท่อตกลงถึงจุดสตาร์ทปั๊มน้ำจะทำงาน จากนั้นจะหยุดทำงานเมือเลิกใช้น้ำหรือถึงตำแหน่งจุด Stop ของ Pressure switch ทีกำหนดค่าใช้งาน

โดยปกติอาคารที่มีระดับความสูง ตั้งแต่ 5 ชั้นขึ้นไป และในแต่ละชั้นมีจุดใช้น้ำจำนวนมาก มักมีความจำเป็น ที่ต้องใช้ชุดปั๊มน้ำเสริมแรงดันทั้งสองชุดประกอบกัน โดยใช้ Transfer Pump Set ในการส่งหรือเติมน้ำขึ้นไปเก็บบนชั้นดาดฟ้าที่มีถังเก็บน้ำรองรับอยู่ จากนั้นก็ใช้ Booster Pump Set ในการกระจายน้ำสู่ห้องต่างๆ ภายในอาคาร น้ำที่ได้จะมีความแรงสม่ำเสมอ หรือถ้ามีเครื่องทำอุ่นติดตั้งในห้องพัก ก็จะช่วยเสริมให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงตามการปรับใช้ได้รวดเร็วตามความพึงพอใจ

ปั๊มชุดบุชเตอร์อัตโนมัติโอซิปปั๊ม เหมาะกับงานที่ต้องการแรงดันสม่ำเสมอและงานที่ไม่ต้องการให้ปั๊มเดินบ่อยครั้ง ช่วยในเรื่องของการประหยัดไฟ ลดการสึกหรอ ความคงทนดีเยี่ยม ปั๊มผลิตจากประเทศอิตาลี ถังแรงดันไดอะแฟรมผลิตจากอเมริกา ยี้ห้อ MCKARLEN

* ปั๊มสตาร์ทเพียงไม่เกิน 1 ครั้งต่อนาที ไม่เสียงดังรำคาญ แถมประหยัดค่าไฟมากกว่า
* แรงดันสูงกว่า ปริมาณน้ำมาก ใช้น้ำพร้อมกันได้มากจุดกว่าปั๊มถังแบบเก่า
* หมดปัญหาดูดไม่ขึ้นจากเช็ควาล์วรั่ว ด้วยระบบเซฟไพรมิ่ง ดูดได้ลึกกว่า ไกลกว่า
* ให้แรงดันน้ำที่สม่ำเสมอ

 

 
Model Connection Power Voltage Suction Pressure on/off Max. Capacity Water Output No. of Bathroom No. of Story
รุ่น ขนาดท่อ กำลัง ไฟ แรงดูด แรงดันทำงาน ปริมาณน้ำสูงสุด ใช้งานพร้อมกัน จำนวนห้องน้ำ จำนวนชั้นที่ใช้
    (HP) (Volt) (M)   (L/Min.) (Tap) (Room) (Story)
LSJ-05-18 1" x 1" 0.5 220V 9 2.2 - 3.2 kg/cm2 55 5-6 ก๊อก 2-5 ห้อง ไม่เกิน 4 ชั้น
LSJ-05-24 1" x 1" 0.5 220V 9 2.2 - 3.2 kg/cm2 55 5-6 ก๊อก 2-5 ห้อง ไม่เกิน 4 ชั้น
LSJ-10-18 1" x 1" 1 220V 9 2.4 - 3.6 kg/cm2 75 6-8 ก๊อก 6-9 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น
LSJ-10-24 1" x 1" 1 220V 9 2.4 - 3.6 kg/cm2 75 6-8 ก๊อก 6-9 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น
HIJET-4-24 1" x 1" 1.35 220V 9 2.8 - 4 kg/cm2 80 6-9 ก๊อก 6-10 ห้อง ไม่เกิน 6 ชั้น
HIJET-5-24 1" x 1" 1.67 220V 9 3 - 4.2 kg/cm2 100 7-10 ก๊อก 7-11 ห้อง ไม่เกิน 7 ชั้น
LSJ-05-60H 1" x 1" 0.5 220V 9 2.2 - 3.2 kg/cm2 55 5-7 ก๊อก 4-8 ห้อง ไม่เกิน 4 ชั้น
LSJ-10-60H 1" x 1" 1 220V 9 2.4 - 3.6 kg/cm2 75 7-9 ก๊อก 7-11 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น
HIJET-4-60H 1" x 1" 1.35 220V 9 2.8 - 4 kg/cm2 80 7-9 ก๊อก 7-11 ห้อง ไม่เกิน 6 ชั้น
HIJET-5-60H 1" x 1" 1.67 220V 9 3 - 4.2 kg/cm2 100 8-10 ก๊อก 8-12 ห้อง ไม่เกิน 7 ชั้น
LSJ-10-100 1" x 1" 1 220V 9 2.4 - 3.6 kg/cm2 75 7-9 ก๊อก 7-12 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น
SW-120-100 1/1/4"x1" 1 220V 7 2.1 - 2.7 kg/cm2 150 10-14 ก๊อก 10-16 ห้อง ไม่เกิน 2 ชั้น
SW-120T-100 1/1/4"x1" 1 380V 7 2.1 - 2.7 kg/cm2 150 10-14 ก๊อก 10-16 ห้อง ไม่เกิน 2 ชั้น
SW-250-100 1-1/2"x1-1/4" 2.5 220V 7 2.2 - 2.9 kg/cm2 290 22-28 ก๊อก 25-32 ห้อง ไม่เกิน 2 ชั้น
SW-250T-100 1-1/2"x1-1/4" 2.5 380V 7 2.2 - 2.9 kg/cm2 290 22-28 ก๊อก 25-32 ห้อง ไม่เกิน 2 ชั้น
HIJET-4-100 1" x 1" 1.35 220V 9 2.8 - 4 kg/cm2 80 7-9 ก๊อก 7-11 ห้อง ไม่เกิน 6 ชั้น
HIJET-5-100 1" x 1" 1.67 380V 9 3 - 4.2 kg/cm2 100 8-10 ก๊อก 8-12 ห้อง ไม่เกิน 7 ชั้น
MT-46-100 1" x 1" 2 220V 9 3 - 4.2 kg/cm2 170 12-16 ก๊อก 10-18 ห้อง ไม่เกิน 7 ชั้น
MT-46T-100 1" x 1" 2 380V 9 3 - 4.2 kg/cm2 170 12-16 ก๊อก 10-18 ห้อง ไม่เกิน 7 ชั้น
MT-84-100 1-1/2"x1-1/4" 2 220V 9 2.4 - 3.6 kg/cm2 340 25-32 ก๊อก 28-38 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น
MT-84T-100 1-1/2"x1-1/4" 2 380V 9 2.4 - 3.6 kg/cm2 340 25-32 ก๊อก 28-38 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น
SW-120-200 1/1/4"x1" 1 220V 7 2.1 - 2.7 kg/cm2 150 12-16 ก๊อก 12-20 ห้อง ไม่เกิน 2 ชั้น
SW-120T-200 1/1/4"x1" 1 380V 7 2.1 - 2.7 kg/cm2 150 12-16 ก๊อก 12-20 ห้อง ไม่เกิน 2 ชั้น
SW-250-200 1-1/2"x1-1/4" 2.5 220V 7 2.2 - 2.9 kg/cm2 290 25-30 ก๊อก 28-36 ห้อง ไม่เกิน 2 ชั้น
SW-250T-200 1-1/2"x1-1/4" 2.5 380V 7 2.2 - 2.9 kg/cm2 290 25-30 ก๊อก 28-36 ห้อง ไม่เกิน 2 ชั้น
MT-46-200 1" x 1" 2 220V 9 3 - 4.2 kg/cm2 170 12-16 ก๊อก 15-22 ห้อง ไม่เกิน 7 ชั้น
MT-46T-200 1" x 1" 2 380V 9 3 - 4.2 kg/cm2 170 12-16 ก๊อก 15-22 ห้อง ไม่เกิน 7 ชั้น
MT-84-200 1-1/2"x1-1/4" 2 220V 9 2.4 - 3.6 kg/cm2 340 28-36 ก๊อก 32-42 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น
MT-84T-200 1-1/2"x1-1/4" 2 380V 9 2.4 - 3.6 kg/cm2 340 28-36 ก๊อก 32-42 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น
หมายเหตุ  ก๊อกอ่างซิ้ง อ่างล้างหน้า ชักโครก สายชำระ หรือฝักบัวมีปริมาณน้ำเฉลี่ย 6 - 12 ลิตร/นาที