ปั๊มเจ๊ทดูดลึกเซฟว์ไพรมิ่ง อาวานา ไต้หวัน

ปั๊มเจ๊ทดูดลึกเซฟว์ไพรมิ่ง

     
Made in Taiwan

   หัวเจ๊ท ปั๊มเจ๊ทดูดลึกเซฟว์ไพรมิ่ง JP-100 , JP-150          ปั๊มเจ๊ทดูดลึกเซฟว์ไพรมิ่ง JP-100 , JP-150ภาพประกอบการติดตั้งปั๊มเจ๊ทดูดลึกเซฟว์ไพรมิ่ง JP-100 , JP-150
                   ปั๊มเจ๊ทดูดลึกเซฟว์ไพรมิ่ง JP-100 , 150                      ภาพประกอบการติดตั้ง

ปั๊มเจ๊ทดูดลึกเซฟไพร์มิ่งใช้สูบน้ำจากบ่อลึก ในการครัวเรือน งานเกษตร งานอุตสาหกรรม สูบน้ำเอนกประสงค์ทั่วไป เน้นดูดบ่อบาดาลดูดลึก
วิธีต่อ ปั๊มเจ๊ทคู่ดูดลึกเซฟไพร์มิ่ง ARWANA JP-100 , JP-150
1.สำหรับบ่อ 4
2.ท่อดูด1
และท่อดูด2ควรใส่ให้ถูกต้อง โดยให้สัมพันธ์กับหัวเจทและต้องใส่เข็มเจทให้ถูกต้อง
3.ควรใช้ฟุตวาวล์อย่างดี
และตรวจเช็ควาวล์ก่อนใช้ด้วยว่ารั่วหรือไม่
4.เติมน้ำให้เต็มทั้งท่อดูด1
และ2อย่าให้มีอากาศค้างอยู่(พยายามกรอกน้ำทีละท่อนของท่อดูดได้ยิ่งดี)

5.ข้อต่อและแป๊ปของท่อดูดทั้งสอง ห้ามรั่วเป็นอันขาด
6.เมื่อไล่น้ำและอากาศออกจากท่อดูดทั้งสองเรียบร้อยแล้ว ให้ต่อท่อดูดทั้งสองเข้ากับหัวปั๊มและกรอกน้ำให้เต็มทั่วปั๊มเพื่อไล่อากาศที่หัวปั๊มให้หมด
7.ตรวจเช็คข้องอและข้อต่อของท่อดูดทั้งสอง พร้อมกับเช็คน็อตกรอกน้ำที่หัวปั๊มให้เรียบร้อยว่ามีลอยรั่วหรือไม่แล้วจึงต่อท่อส่ง

8.ท่อส่ง
ควรมีแรงส่งในแนวตั้งไม่ต่ำกว่า 5 เมตร เพื่อสร้างแรงดัน ให้กับน้ำที่จะไปดันน้ำส่วนที่จะดูดขึ้นใหม่และติดประตูน้ำหรือบอลวาวล์ ไว้ สำหรับไล่อากาศและปรับแรงดัน

ข้อสังเกตุ
ถ้าปรากฎว่า เวลาปั๊มทำงานออกไม่สม่ำเสมอให้ตรวจสอบดังนี้

ก.ท่อส่งต่ำเกินไป
 ปรับประตูน้ำเพื่อสร้างแรงดันและไล่อากาศ

ข.ไล่อากาศในท่อดูดทั้งสองไม่หมด

ค.มีการรั่วเกิดขึ้นในท่อดูดน้ำ
(ควรเช็คที่ข้อต่อและท่อดูด)

วัสดุอุปกรณ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพของปั๊มเจ๊ทคู่ดูดลึกเซฟไพร์มิ่ง ARWANA JP-100 , JP-150
ใช้เหล็กคอยล์รีดเย็น(แบบเงา) ลวดทองแดงและฉนวนคุณภาพเกรดสูง ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับผู้ผลิตในประเทศอิตาลี

ประโยชน์การใช้งานของปั๊มเจ๊ทคู่ดูดลึกเซฟไพร์มิ่ง ARWANA JP-100 , JP-150
สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป การกักเก็บถ่ายเทน้ำทั้งในอาคาร ครัวเรือน ใช้ในพื้นที่สวนฟาร์ม หรือไร่นาด้านงานเกษตร ประปาหมู่บ้าน งานสร้างแรงดันของระบบน้ำ ฯลฯ

 

รายละเอียดปั๊มเจ๊ทคู่ดูดลึกเซฟไพร์มิ่ง ARWANA JP-100 , JP-150

 
Model Connection Voltage Power Revolution Suction Rated Head - Capacity Weight
รุ่น ขนาด ไฟ กำลัง รอบ/นาที แรงดูด ระดับส่งสูง - ปริมาณน้ำ น้ำหนัก
      (HP) (RPM) (M) 18 22 28 35 M (ก.ก.)
JP-100 1-1/4"x1" 220V/50Hz 1 2850 9 25 19 12 5 L/Min. 26
          12 20 15 8  
          15 14 10 5  
          20 10 7    
JP-150 1-1/4"x1" 220V/50Hz 1.5 2850 12 24 17 11 7 L/Min. 29
          15 18 13 8 4
          20 12 10 6  
          25 10 7 3