จำหน่ายปั๊มน้ำอาวานาและอุปกรณ์สระว่ายน้ำ

 อุปกรณ์สระว่ายน้ำ

 

 

 

ชุดทดสอบค่า CL และ PH
(CL and PH Test Kit)

 

 

                             HT-752

 

สวิงช้อนใบไม้
(Skimmer)

 

 

 

 

 

 

 

หัวดูดตะกอนแบบล้อ
(Roller Vacuum Head)

 

 

 

แปรงขัดสระ
(Wall Brush)

 

 

 

 

 

หัวดูดตะกอนพร้อมแปรงแบบล้อ
(Roller Vacuum Head with Brush)

 

 


 

 

 

 

 

 

สายดูดใต้น้ำ 35, 50 Ft
Suction Hose 35,50 Ft

 

ด้ามยืด 2.4-4.7 เมตร
(Telescopic 2.4-4.7M)