จำหน่ายอุปกรณ์ลม ชุดเครื่องมือลม GAV

กาพ่นพริ้นโค๊ต Gav อิตาลี่

กาพ่นพริ้นโค๊ต GAV

หัวพ่นทรายพร้อมสาย          หัวพ่นพริ้นโค๊ต                กาพ่นทราย

                                                                                         หัวพ่นทรายพร้อมสาย                                                     หัวพ่นพริ้นโค๊ต                                                 กาพ่นทราย

กาโซล่า 61Aกาโซล่า 61B                      กาพ่นสีแบบหงาย Mod 162A                  กาพ่นสี  Mod 162C

                                                                                                              กาโซล่า Mod 61A                                กาโซล่า Mod 61B                  กาพ่นสีแบบหงาย Mod 162A           กาพ่นสี  Mod 162C               

ชุดกาพ่นสี Mod Kit GAV

ชุดกาพ่นสี Mod Kit GAV
ประกอบด้วย

-ปืนฉีดลมแกนสั้น Mod 60A
-หัวเติมลมแกนสั้นพร้อมเกจ
Mod 60D
-กาโซล่า Mod 61B
-กาพ่นสี Mod 162B
-สายลมโพลี่ ยาว 5เมตร