จำหน่ายปั๊มหอยโข่ง OSIP รุ่น CS-300,CS-300PT,CS-400,CS-400PT

ปั๊มหอยโข่ง OSIP  

OSIP ปั๊มน้ำคุณภาพ                                                                                           

                                                                                                                                            Made in Italy

  ประโยชน์การใช้งานปั๊มหอยโข่ง CS
  อุตสาหกรรม ส่งน้ำงานเกษตร งานถ่ายเทเอนกประสงค์

 

                                            ปั๊มหอยโข่ง CS-300,CS-300PT,CS-400,CS-400PT

Specification Table      
Pump Case   เสื้อปั๊ม เหล็กหล่อ  Cast Iron
Pump Shaft   เพลาปั๊ม AISI 303
Pump Bracket   ตัวชน เหล็กหล่อ  Cast Iron
Impeller ใบพัดน้ำ เหล็กหล่อ  Cast Iron
Motor Case เสื้อมอเตอร์ อลูมิเนียม  Aluminum
Mechanical Seal แมคนิคัลซีล Ceramic/Carbon
Operating Pressure ทนแรงดันทำงาน Max. 6 Bar
Water Temperature อุณหภูมิของน้ำ 0-90oC
Insulation Class เกรดของฉนวน F
Index of Protection ระดับการป้องกัน   IP 44

 รายละเอียดปั๊มหอยโข่ง OSIP CS

 
Model HP Voltage Current Revolution Suction Max. Head Max. Capacity Rated Weight
        ความเร็วรอบ แรงดูด ส่งสูงๆ สุด ปริมาณน้ำสูงสุด ส่งสูง ปริมาณน้ำ น้ำหนัก
        (RPM) (M) (M) (L/Min.) (M) (L/Min.) (kg)
CS-300P 3 220V 15A 2850 7 17.5  1230 12.3 800 33
CS-300PT 3 380V 4.9A 31.5
CS-440P 4 220V 18A 13.5  1780 10.3 1200 42
CS-440PT 4 380V 6.2A 40