ถังพักลม ถังพักลม ถังพักลม ถังพักลม
ถังพักลม ถังแรงดันลม ถังลมสั่งทำ ถังลมทรงยืน ถังลมทรงนอน


ถังพักลม

( AIR Tank )
ถังพักลมสีฟ้า
ถังพักแรงดันลม

ถังแรงดันน้ำแสตนเลส
ถังแรงดันน้ำแสตนเลส1ถังแรงดันน้ำแสตนเลส

ถังแรงดันน้ำสแตนเลสถังแรงดันน้ำสแตนเลส 304ถังน้ำสแตนเลส

ถังแรงดันน้ำเหล็ก
ถังแรงดันน้ำ
 

ถังพักลมสั่งทำตามแบบ

ถังสั่งทำตามแบบ 1ถังสั่งทำตามแบบ 2ถังสั่งทำตามแบบ 3ถังสั่งทำตามแบบ 4

ถังพักลม ถังแรงดันลม ถังพักน้ำ ถังแรงดันน้ำ

คุณสมบัติ ถังพักลม (ถังเก็บลม) ใช้ในการกักเก็บแรงดัน เพิ่มปริมาณความจุถังลม แรงดันลมจะคงที่ ต้องใช่พ่วงกับปั๊มลม ได้ทั้งแบบปั๊มลมชนิดลูกสูบ และปั๊มลมแบบสกรู ปั๊มลม Oilfree ปั๊มลม Oilless เหมาะสำหรับงานที่ต้องการใช้ปริมาณลมมาก ๆ สามารถทำได้ทั้งแบบ ถังพักลม แนวนอน หรือ ถังพักลม แนวตั้ง มีระบบป้องกันความปลอดภัย ป้องกันถังระเบิดด้วย เซฟตี้วาวล์ เมื่อแรงดันเกินกว่าที่ถังจะรับได้ และมีเกจวัดแรงดันลม ถังพักลม ขนาดท่อเข้าและออกสามารถกำหนดให้ทางเราได้

การเลือกถังพักลมให้เหมาะสมกับปั๊มลม

หลักการ  คือ ใ้ช้อัตราการผลิตลมหารด้วย 5  เช่น ปั๊มลม 10 แรงม้า มีอัตราการผลิตลมที่
1,500 ลิตรต่อนาที (หาร 5 = 300) เพราะฉะนั้นปั๊มลม 10 แรงม้าใช้ถังพักลมมขนาด 300 ลิตรหมายเหตุ ควรเลือกขนาดของถังพักลมให้เหมาะสมกับปั๊มลมด้วย